சேவை

Article
Sales/Marketing
Tamil

Telemarketing வேலையில் எவ்வாறு சிறந்து விளங்குவது?

Telemarketing என்பது தொலைபேசி மூலம் சேவையை வழங்குவது மற்றும் வாடிக்கையாளரிடம் பொருட்களை விற்க முயற்சிப்பது. ஆரம்ப காலத்தில், ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருட்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல நேரடியாக மக்களை சந்தித்து நிறுவன பொருட்களை பற்றி எடுத்துக் கூறி வந்தார்கள். இதன் மூலம் ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் சொந்தமாக்கி கொண்டாலும், அது சற்று கடினமான செயல்முறையாகவே இருந்தது. மேலும், அவை நிறுவன வளர்ச்சிக்கு நீண்ட காலம் எடுத்து வந்தது. காலப்போக்கில், நவீன வளர்ச்சியின் பயனாக தொலைபேசி அறிமுகமானது. […]

Read More