பிளாக்செயின்

Article
Tamil

மனிதவள துறையில் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்

மனிதவள துறையில் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்
Sandygirl
Sat, 08/10/2019 – 13:48

மனிதவள மேலாண்மை துறையின்றி எந்த நிறுவனமும் ஒழுங்காக கட்டமைக்க இயலாது. ஒரு நிறுவனத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பவர்கள் மனித…

Read More
Article
Tamil

வேலைவாய்ப்பு பின்னணி சோதனையில் பிளாக்செயின் எவ்வித மாற்றத்தை நிகழ்த்தக்கூடும்

வேலைவாய்ப்பு பின்னணி சோதனையில் பிளாக்செயின் எவ்வித மாற்றத்தை நிகழ்த்தக்கூடும்
Sandygirl
Wed, 08/07/2019 – 20:41

பிளாக்செயின் (Blockchain) இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகத்தை தனக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ள அனைத்து துறைகளில…

Read More