மனிதவள மேலாண்மை

Article
HR
Tamil

இந்தியாவில் மனித வளங்கள் கொள்கைகளை ஒருவர் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?

மனித வளம் தற்போதைய நிறுவனங்களின் முதுகெலும்பாக இருக்கிறது. மனித வள துறை இல்லாமல் நிறுவனங்கள் கட்டமைக்க முடியாது என்றளவிற்கு இதன் பங்கு மற்றும் செயல்பாடு அதிக முக்கியத்துவம் அடைகிறது. நிறுவன முதலாளிகள் இந்த மனித வள கொள்கையை‌ பற்றி அறிந்திடாமல் வளர்ச்சியை பரப்பிட முயற்சிப்பது இயலாத காரியம். அதனால் நிறுவன முதலாளி முதல் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் உட்பட அனைவரும் இதன் கொள்கைகள் இந்தியாவில் எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. மனித வளம் […]

Read More
Article
Tamil

மனிதவள துறையில் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்

மனிதவள துறையில் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்
Sandygirl
Sat, 08/10/2019 – 13:48

மனிதவள மேலாண்மை துறையின்றி எந்த நிறுவனமும் ஒழுங்காக கட்டமைக்க இயலாது. ஒரு நிறுவனத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பவர்கள் மனித…

Read More