விற்பனை

Article
Job Search/Interview tips
Sales/Marketing
Tamil

பிராந்திய விற்பனை நிர்வாகி வேலை விவரம்

நிறுவனம் தனது விற்பனையை விரிவாக்கம் செய்ய முதலில் குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியை தேர்வு செய்கிறார்கள். அதன்பின் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள விற்பனை பிரதிநிதிகள் மூலம் தினசரி விற்பனை நடவடிக்கைகளை பிராந்திய விற்பனை மேலாளர்கள் கொண்டு மேற்பார்வையிடுகின்றனர். அதனுடன் விற்பனை நிர்வாகியின் வேலை மற்றும் கடமை கூடுதலாகவே உள்ளது. அவை விற்பனை ஊழியர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பது,  பயனுள்ள விற்பனை உத்திகளை உருவாக்குவது, மேலும் ஒதுக்கப்பட்ட பிரதேசத்திற்கான விற்பனை ஒதுக்கீட்டை பூர்த்தி செய்து அதை உறுதி செய்வது போன்றவை. விற்பனை நிர்வாகி என்பவர் யார்? […]

Read More
Article
Sales/Marketing
Tamil

Telemarketing வேலையில் எவ்வாறு சிறந்து விளங்குவது?

Telemarketing என்பது தொலைபேசி மூலம் சேவையை வழங்குவது மற்றும் வாடிக்கையாளரிடம் பொருட்களை விற்க முயற்சிப்பது. ஆரம்ப காலத்தில், ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருட்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல நேரடியாக மக்களை சந்தித்து நிறுவன பொருட்களை பற்றி எடுத்துக் கூறி வந்தார்கள். இதன் மூலம் ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் சொந்தமாக்கி கொண்டாலும், அது சற்று கடினமான செயல்முறையாகவே இருந்தது. மேலும், அவை நிறுவன வளர்ச்சிக்கு நீண்ட காலம் எடுத்து வந்தது. காலப்போக்கில், நவீன வளர்ச்சியின் பயனாக தொலைபேசி அறிமுகமானது. […]

Read More