வேலை வாய்ப்புகள்

Article
Job Search/Interview tips
Tamil

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் சிறந்த வேலைகளாக திகழ்வது எது?

கடந்த 10 வருடங்களாக சொல்லப்பட்டு வந்த தலைசிறந்த வேலைகள் தற்போது நிஜமாகிவிட்டது. அந்த அளவிற்கு சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு துறையும் இன்று தனித்துவமாக திகழ்கிறது. ஒருவரும் நினைத்து கூட பார்க்காத துறைகள் இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கும் முதலிடத்தில் வகிக்கிறது. சரியான வழிகாட்டுதலுடன் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் தற்கால மாணவர்கள் சிந்தித்தால் கால விரயம் இன்றி படித்து முடித்து பிறகு அதிக‌ வருமானம் தரக்கூடிய வேலையில் இணைந்திடலாம். மின்ட்லி நிறுவனம் 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் வேலைத்தேடுவோரின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் இலக்கில் […]

Read More
Article
Tamil

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வேலையில் நடக்கும் பாரபட்ச பார்வைகள்

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வேலையில் நடக்கும் பாரபட்ச பார்வைகள்
VIVEK PALRAJ
Wed, 07/24/2019 – 08:49

அடிப்பூதும் பெண்களுக்கு கல்வி எதற்கு? என்ற பழமொழிகள் தன்னில் மாற்றத்தைக் கண்டு, “பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்”, “ஒர…

Read More