Hiring jobseeker

Article
Blog category
Career Advice
HR
Job Search/Interview tips
Tech

ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ 5 ವೆಬ್ ಸೈಟ್

ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಉದಾಹರೆಣೆಗೆ, ನೀವು ಇದೀಗ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೀವು ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ನೋಡಲು ಚಂದ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ, ಅರ್ಜಿದಾರನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದವರೇ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ – ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, […]

Read More
Job Search/Interview tips

ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯುಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ೫ ವೆಬ್ಸೈಟ್!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಲಾಗಿದ್ದು, ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.  “ಆದರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ರೆಸ್ಯುಮೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ!” – ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ.  ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ವಿಷಯ ಒಂದಿದೆ.   ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು […]

Read More
Article
English
HR

10 horrible mistakes in hiring you are doing right now

The worst nightmare you never want to face as a recruiter is a bad hire that ultimately affects the reputation, and again you have to start from the beginning. You will have the fear of recruiting a wrong candidate again and at the same time, you don’t want to take more time. The untold story […]

Read More
Article
Tamil

நிறுவனங்கள் இலவச வேலை பதிவுகளை பயன்படுத்த ஐந்து காரணங்கள்

நிறுவனங்கள் இலவச வேலை பதிவுகளை பயன்படுத்த ஐந்து காரணங்கள்
Sandygirl
Wed, 09/04/2019 – 17:27

இலவச வேலை பதிவு அம்சத்தைப் ( Free job posting features ) பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் பற்றி அறிவதற்கு முன்பு இந்தியாவ…

Read More