work at canada

Article

ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಕಾರಣಗಳು!

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕೆನಡಾ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು.  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅನುಸಾರ ಕೆನಡಾ ದೇಶ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು,  ಇದು ಕೆನಡಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು  ಕೆನಡಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಹವಾಮಾನ […]

Read More