பொதுவாக மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லும் காலங்களில் காலை செல்லத்தொடங்கும் போதே மாலை எப்போது வீடு திரும்புவோம் என்றும் மாலை நேரப் பள்ளியின் மணியோசைக்குமே ஆவலுடன் காத்திருப்பர், அதிலும் வெள்ளிக்கிழமைக்காக வாரம் முழுதும் தவம் கிடப்பர், ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆகிவிட்டால் பொழுதும் குமுறிக் கொண்டே வழக்கம்போல் அந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள் கிழமை பள்ளிக்குச் செல்வர். இதே காலாண்டு, அரையாண்டு, முழு ஆண்டு விடுமுறை முடிந்து பள்ளிக்குச் செல்லும் உணர்வோ ராமாயணத்தில் ராமன் வனவாசம் போனது போன்ற உணர்வினுடன் ஒத்ததாக இருக்கும்.

இன்டர்ன்ஷிப் 

இன்டர்ன்ஷிப் எனப்படும் தொழில்பயிற்சி என்பது ஒரு வேலைவாய்ப்பினைப் பற்றிக் கற்றுக்கொள்ளுக்கூடிய வகையில் நிறுவனங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நடத்தப்படும் ஒரு உத்தியோகபூர்வத் திட்டமாகும். இந்தத் தொழில்பயிற்சியானது இன்றைய சூழலில் வேலைவாய்ப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் காரணியாக இருப்பது.